DĚTSKÁ SCÉNA - recitace

OKRSKOVÉ KOLO SOUTĚŽE DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ proběhne 1. 3. 2024 od 9.00 hodin. (prezence v 8.00h)

Podmínky účasti:

Soutěž je dobrovolná pro žáky i školy. Mohou se jí účastnit jednotlivci ZŠ, nižších stupňů gymnázií, ZUŠ, DDM a dalších zřizovatelů. Přihlašují se u pořadatelů základního kola, popřípadě přímo u pořadatele okresního kola /SVČ Opava/.

Kategorie:

Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je rozhodující postupný ročník ZŠ nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia:
0. věková kategorie - žáci 1. ročníků ZŠ (končí na úrovni kraje)
1. věková kategorie - žáci 2.- 3. ročníků ZŠ (končí na úrovni kraje)
2. věková kategorie - žáci 4.- 5. ročníků ZŠ
3. věková kategorie - žáci 6.- 7. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií
4. věková kategorie - žáci 8.- 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií

✔ Všechny věkové kategorie si připraví do soutěže jeden text (!!!ZMĚNA OD LETOŠNÍHO ROKU)

✔ 1x strojově napsaný a podepsaný text se bude odevzdávat u prezence.

✔ Délka recitačního vystoupení může trvat nejvýše 5 min. (0. - 2. kat.) a 7 min. (3. - 4. kat.) pro jeden text (POEZIE, PRÓZA). Není vhodné, aby recitátor vystupoval se svým vlastním textem. Na přehlídce interpreti vystupují výhradně s textem, s nímž byli vybráni z nižšího postupového kola.

✔ Recitátor nesmí vystupovat s textem z předchozího roku.

Hlavní kritéria hodnocení:
- přirozenost dětského projevu a vybavenost recitátora
- umělecká hodnota textu, přiměřená interpretační úrovni dítěte
- schopnost uchopit text a tvořivě ho interpretovat
- celková úroveň a kultura projevu
Odborná porota nestanovuje pořadí, ale pro postup do vyššího kola doporučí v kategorii sólistů vždy dvě nejlepší nebo nejinspirativnější vystoupení.

Termín odevzdání přihlášek: 27. 2. 2024


Termín okresního kola: 22. 3. 2024