DIVADELNÍ LÍZÁTKO

okresní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů v rámci přehlídky DĚTSKÁ SCÉNA 2023 


Termín: 9. 4. 2024

Místo: Loutkové divadlo Opava, Husova 17

Účast: Přehlídky se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské a recitační soubory kterýchkoliv zřizovatelů (včetně LDO ZUŠ, DDM, SVČ, ZŠ, víceleté gymnázium, kulturní středisko... ) nebo i ty, které nemají žádného zřizovatele, složené ze 3/4 žáků základních škol nebo analogických tříd víceletých gymnázií. Počet účastníků ani časový limit vystoupení není stanoven, musí být ale přiměřený délce trvání inscenace a její náročnosti. 

Harmonogram přehlídky: bude zaslán po obdržení závazných přihlášek.

Hodnocení: – umělecké a výchovné hodnoty inscenace a její textové předlohy
- vybavenost dětí v souboru vzhledem k dané inscenaci
- metoda práce a tvořivý přístup vedoucího souboru
- přínos práce souboru a jeho vedoucího pro rozvíjení oboru dramatické
výchovy, dětského divadla a dětského přednesu

Odborná porota doporučí nejlepší představení (popř. více představení, dle úrovně účastníků) do krajské přehlídky.

Jízdné: Pořadatel nehradí kolektivům žádné náklady spojené s účastí na přehlídce.

Přihlášky: zasílejte na adresu

Loutkové divadlo, SVČ Opava /Jana Vondálová/
Husova 17
746 01 Opava
e-mail: loutkovedivadlo@svcopava.cz
tel.: 553 615 609, 604 558 428

Termín odevzdání přihlášek: 27. 2. 2024

Po dohodě s pořadatelem mohou soubory v rámci oblastních i krajských postupových kol prezentovat své inscenace v rozpracovaném stavu.


Program, středa 29. 3. 2023

9.00h ZLOBIVÁ ČERTÍ PRINCEZNA - Štěkáček LD SVČ Opava 

Příběh o výchovných metodách v pekle. Poradí si pekelní královští rodiče se svou zlobivou dcerou Satanii? Pro děti od 6 let, délka představení 30 min.

10.00h JABKOHRUŠEŇ - DDS při ZŠ gen. H. Píky, Štítina

Co se stane, když sadař nachytá kluky na hruškách, nebo na jablkách? Jeden se snaží pěstovat ovoce, a druzí mu ho kradou. Polepší se? Pro děti od 3 let, délka představení 25 min.

11.00h INKUBÁTOR - DDS při ZŠ gen. H. Píky, Štítina

Příběh party kamarádů, kteří se rozhodnou vyrobit inkubátor pro chov kuřat, aneb jaká je možnost vylíhnutí kuřat, když na vajičkách nesedí kvočna. Pro děti od 3 let, délka představení 45 min.

12.00h SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ - DSS Vrchňáček při ZŠ Opava, Vrchní

Úprava klasické pohádky na motivy filmu Walta Disney. Pro děti od 6 let, délka představení 20 min.

12.30h Rozborový seminář s porotou k jednotlivým inscenacím, vyhodnocení přehlídky, předání ocenění a postupů do regionálního kola.

Vstupné na jednotlivá představení je 10 Kč.