DIVADELNÍ LÍZÁTKO

okresní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů v rámci přehlídky DĚTSKÁ SCÉNA 2024


Termín: 9. 4. 2024

Místo: Loutkové divadlo Opava, Husova 17

Účast: Přehlídky se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské a recitační soubory kterýchkoliv zřizovatelů (včetně LDO ZUŠ, DDM, SVČ, ZŠ, víceleté gymnázium, kulturní středisko... ) nebo i ty, které nemají žádného zřizovatele, složené ze 3/4 žáků základních škol nebo analogických tříd víceletých gymnázií. Počet účastníků ani časový limit vystoupení není stanoven, musí být ale přiměřený délce trvání inscenace a její náročnosti. 

Harmonogram přehlídky: bude zaslán po obdržení závazných přihlášek.

Hodnocení: – umělecké a výchovné hodnoty inscenace a její textové předlohy
- vybavenost dětí v souboru vzhledem k dané inscenaci
- metoda práce a tvořivý přístup vedoucího souboru
- přínos práce souboru a jeho vedoucího pro rozvíjení oboru dramatické
výchovy, dětského divadla a dětského přednesu

Odborná porota doporučí nejlepší představení (popř. více představení, dle úrovně účastníků) do krajské přehlídky.

Jízdné: Pořadatel nehradí kolektivům žádné náklady spojené s účastí na přehlídce.

Přihlášky: zasílejte na adresu

Loutkové divadlo, SVČ Opava /Jana Vondálová/
Husova 17
746 01 Opava
e-mail: loutkovedivadlo@svcopava.cz
tel.: 553 615 609, 604 558 428

Termín odevzdání přihlášek: 27. 2. 2024

Po dohodě s pořadatelem mohou soubory v rámci oblastních i krajských postupových kol prezentovat své inscenace v rozpracovaném stavu.


Program, úterý 9. 4. 2024

8.30 OTESÁNEK - DDS Štěkáček LD SVČ Opava 

Souborová verze klasické pohádky o věčném nenasytovi na motivy K. J. Erbena. Pro děti od 6 let, délka představení 30 min.

9.30 JÁNOŠÍK - DDS při ZŠ gen. H. Píky, Štítina

Jánošík byl zbojník, který bohatým bral a chudým dával a někdy si z toho dělal i legraci. Pro děti od 5 let, délka představení 30 min.

10.30 DĚTSKÁ POLÉVKA - DDS při ZŠ gen. H. Píky, Štítina

Jak dětem ochutit polévku, když jim nechutná… Pro děti od 5 let, délka představení 30 min.

11.30 GRINCH A VÁNOCE - DDS KDOVÍCI CZŠ Hradec nad Moravicí

Obyvatelé Kdovíkovic se připravují na super oslavu Vánoc. Mrzutý a depresivní Grinch se rozhodl, že jim Vánoce překazí. Pro děti od 3 let, délka představení 15 min.

12.10 LOUSKÁČEK - DDS Mopslíci z Brumovic

Pohádkový příběh o zakletém princi, kterého osvobodí dívka Klárka společně s ostatními hračkami. Pro děti od 7 let, délka představení 40 min.

13.00 Rozborový seminář s porotou k jednotlivým inscenacím, vyhodnocení přehlídky, předání ocenění a postupů do regionálního kola. 

Vstupné na jednotlivá představení je 20 Kč.

Přihlášky na adrese: loutkovedivadlo@svcopava.cz, tel. 604 558 428

Těšíme se na vás!