DIVADELNÍ LÍZÁTKO

okresní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů v rámci přehlídky DĚTSKÁ SCÉNA 2023 


Termín: 29.–30. 3. 2023

Místo: Loutkové divadlo Opava, Husova 17

Účast: Přehlídky se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské a recitační soubory kterýchkoliv zřizovatelů (včetně LDO ZUŠ, DDM, SVČ, ZŠ, víceleté gymnázium, kulturní středisko... ) nebo i ty, které nemají žádného zřizovatele, složené ze 3/4 žáků základních škol nebo analogických tříd víceletých gymnázií. Počet účastníků ani časový limit vystoupení není stanoven, musí být ale přiměřený délce trvání inscenace a její náročnosti. 

Harmonogram přehlídky: bude zaslán po obdržení závazných přihlášek.

Hodnocení: – umělecké a výchovné hodnoty inscenace a její textové předlohy
- vybavenost dětí v souboru vzhledem k dané inscenaci
- metoda práce a tvořivý přístup vedoucího souboru
- přínos práce souboru a jeho vedoucího pro rozvíjení oboru dramatické
výchovy, dětského divadla a dětského přednesu

Odborná porota doporučí nejlepší představení (popř. více představení, dle úrovně účastníků) do krajské přehlídky.

Jízdné: Pořadatel nehradí kolektivům žádné náklady spojené s účastí na přehlídce.

Přihlášky: zasílejte na adresu

Loutkové divadlo, SVČ Opava /Jana Vondálová/
Husova 17
746 01 Opava
e-mail: loutkovedivadlo@svcopava.cz
tel.: 553 615 609, 604 558 428

Termín odevzdání přihlášek: 6. 3. 2023

Po dohodě s pořadatelem mohou soubory v rámci oblastních i krajských postupových kol prezentovat své inscenace v rozpracovaném stavu.