HISTORIE NAŠEHO DIVADLA

Loutkové divadlo od svého vzniku do současnosti (1951-2021)

Činnost opavské loutkové scény byla slavnostně zahájena 8. dubna 1951 inscenací hry Františka Čecha s příznačným názvem Kašpárkův první krok do života. Budova na Husově ulici v těsné blízkosti viaduktu s rušnou Olomouckou ulicí byla adaptována na místě zrušené a přebudované modlitebny Československé církve husitské. Původní kapacita sálu měla 334 sedadel pro děti.
Hlavním iniciátorem vzniku loutkového divadla a následně i jeho vedoucím byl učitel František Podgrabinský. Od počátku zde působila řada dětských kroužků a souborů (loutkovodičský, recitační, výtvarný, technický a šití), ale pro zajištění pravidelného provozu bylo nutno počet loutkovodičských a recitačních kroužků rozšířit.
Opavské loutkové divadlo se rychle dostávalo do povědomí veřejnosti a získávalo si i širší pozornost. Hrálo každou neděli a zpočátku také ve středu odpoledne. Za prvních pět let odehráli 411 představení pro 97 768 návštěvníků. V roce 1956 mělo divadlo již více než devadesáti člennou loutkářskou základnu. V té době každou sezonu připravili přibližně osm premiér a odehráli okolo stovky představení. Tradice nedělních dopoledních a odpoledních představení se zachovala dodnes.

František Podgrabinský společně s Vladimírem Mařádkem, Karlem Novákem a Jaroslavem Kuzníkem položili v prvním desetiletí základ, který byl v následujících letech rozvíjen jejich následovníky - pozdějšími režiséry Pavlem Fiedorem, Zdeňkem Křístkem, Leo Heinem, ale i dalšími členy souborů.

Od 1. září 1960 nastala změna v provozu loutkového divadla. Na místo vedoucího pro správu a umělecké vedení byl do stálého zaměstnaneckého poměru přijat Oskar Mateiciuc (do té doby se jednalo pouze o externího vedoucího). Kromě řídící a organizační práce psal pohádky, vybíral hry k nastudování, režíroval a výrazně se podílel i na výtvarné stránce studovaných inscenací. V roce 1973 došlo k dalšímu rozšíření profesionálního zázemí loutkového divadla, kdy kromě vedoucí a provozního personálu byla přijata výtvarnice Zuzana Slováková, která téměř dvacet let ovlivňovala svým osobitým výtvarným rukopisem scénografické pojetí inscenací i propagaci a výzdobu loutkového divadla. V tomto období zajišťovaly provoz již převážně dospělé soubory, které vyšly z Mládežnického loutkářského souboru.
V letech 1977-1980 proběhla rozsáhlá rekonstrukce a kapacita sálu byla snížena na 151 míst. Komorní sál tak využívali nejen loutkáři, ale i Klub mladých při Městském domě kultury Petra Bezruče. V osmdesátých letech zde působil také studentský soubor, s kterým spolupracovali herci Josef Navrátil, Karel Štefl, Eva Záběhlická, Jeroným Horák nebo Libuše Janská. Začaly se zde pravidelně pořádat loutkářské a divadelní přehlídky okresních a krajských kol soutěží, ale i další doprovodné akce.

V roce 1991 byl poprvé v historii tohoto divadla vypsán konkurs na ekonomický pronájem s podmínkou zachování činnosti loutkářských souborů. Z konkursu úspěšně vyšla bývalá loutkářka Věra Jiříčková. Přes značnou proměnu členské základny loutkářů, zůstaly oporou divadla dlouholeté loutkářské soubory OPAL, Broučci a Skřítci. Vznikly i nové soubory například soubor Střess, divadelní soubor Sáček nebo později v polovině devadesátých let loutkoherecký soubor Divadélko na dlani.

Divadelní sezonu 2005/2006 zahájila zdejší loutková scéna pod vedením Střediska volného času v Opavě a vedoucí divadla se stala Jana Vondálová. Kromě stabilních loutkářských souborů divadla, zde v průběhu let působila i další seskupení, mezi nimiž byly například Divadlo Vysokozdvižného Soumara (2007-2014), soubor Přeseděla jsem si nohu (2009-2013), na jehož činnost navázali členové souboru DRAMKROU (2014-2018) nebo činoherní soubor pod vedením Rudolfa Lapuníka a Vladimíra Břichnáče Pod kamenem tma (2016-2020). V roce 2018 zanikl také loutkářský soubor Skřítek, který působil v divadle od roku 1964.

Činnost loutkářských a divadelních souborů se nadále rozvíjí a programovou nabídku loutkového divadla doplňují hostující soubory z celé České republiky. Pořádají se zde přehlídky a sál je využíván také pro kulturně společenské akce jiných opavských organizací.

Mgr. Sylva Pracná, Ph.D.
kurátorka teatrologického pracoviště

Slezské zemské muzeum Opava