OPAVSKÁ ROLNIČKA

regionální přehlídka amatérských loutkářských souborů s postupem na 73. Loutkářskou Chrudim


CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY:
73. Loutkářská Chrudim (dále jen LCH) je koncipována jako celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství ve všech jeho formách a projevech.
Posláním přehlídky je umožnit setkání amatérských loutkářů, prezentaci a konfrontaci výsledků práce loutkářských souborů i jednotlivců v dané sezóně. Hlavním cílem přehlídky je podpora zájmu o loutkářství, kultivace amatérského loutkového divadla a jeho propagace ve společnosti prostřednictvím vzdělávacích seminářů.

PODMÍNKY ÚČASTI:
Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské soubory a jednotlivci Severomoravského 

a Olomouckého kraje, kteří využívají principů loutkového divadla.

Soubory a jednotlivci se v daném roce mohou soutěžně zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné loutkářské přehlídky postupové na LCH.

ORGANIZACE A PRŮBĚH: 
Termín: 13.–14. 4. 2024
Časový harmonogram bude upřesněn po obdržení závazných přihlášek.
Doplňkový program: 
 
"SETKÁNÍ LOUTKÁŘŮ"
a přátel loutkového divadla a jejich hostů 

HODNOCENÍ A VÝBĚR:
Hodnocení formou rozborových seminářů odbornou porotou.
Porota postupové loutkářské přehlídky může do programu LCH nominovat jednu inscenaci 

a doporučit libovolný počet inscenací.

Každý soubor se může soutěžně zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné loutkářské přehlídky, která je postupovou pro příslušnou LCH. Pokud ovšem nebyla tato insce­nace porotou postupové přehlídky na LCH vybrána nebo nebyla přijata programovou radou, může se soubor o účast na LCH pokusit v příštích letech znovu.
Bližší informace www.nipos-mk.cz

FINANČNÍ NÁKLADY: Pořadatel nehradí divadelním souborům žádné náklady spojené s účastí na přehlídce.

Přihlášky zasílejte na adresu: 
Loutkové divadlo SVČ Opava, Husova 17, 746 01 Opava
E-mail: loutkovedivadlo@svcopava.cz
Termín: 27. 2. 2024

Informace: Jana Vondálová, tel. 604 558 428, loutkovedivadlo@svcopava.cz

Fotografie z přehlídky 2023