VYPRÁVĚNÍ STARÉHO VLKA

Divadlo Koňmo


NE 20. LISTOPADU, v 10.00 a 16.00h (pro přihlášené MŠ a ZŠ 21. 11. v 9.00 hodin)

 Bylo jednou jedno venkovské děvčátko. Maminka dívenku nade vše milovala a což teprve babička! Ta dobrá duše jí ušila červený čepeček, který jí tak hezky slušel a že dívenka nechtěla nosit jiný, začali jí všichni podle něho říkat Červená Karkulka. A toto si děti dobře zapamatujte, je to v mém vyprávění velmi důležité. Karkulka se jmenovala právě podle téhle čepičky. Nebyla tedy čepička podle holčičky, ale holčička, podle čepičky, milé dětičky..." Jsou tedy vlci opravdu kanibalové ? Kdo vlastně co sežral a kdo je skutečný hrdina ? A není nakonec notoricky známá verze pohádky pouhou bulvární pomluvou ?

Délka představení 50 min., pro děti od 4 let, vstupné 80 Kč.

Vstupenky se prodávají v pokladně divadla vždy hodinu před začátkem představení.